Bezpieczeństwo "na gębę"

54% z grupy ponad 300 amerykańskich firm badanych przez GlassHouse Technology w ramach 2005 Data Storage Security Survey nie posiada sformalizowanej polityki w zakresie ochrony przechowywanych danych, a 70% decydentów z tych firm ocenia poziom bezpieczeństwa tych danych jako słaby albo "co najwyżej dostateczny".

Ankietowane firmy reprezentują całe spektrum amerykańskiej gospodarki, rekrutowały się z 16 sektorów. Oto niektóre inne ustalenia badania:

*61% badanych uważa, że zagrożenia zewnętrzne są groźniejsze niż wewnętrzne, nawet jeśli atakujący od wewnątrz organizacji dysponują lepszym dostępem i orientacją w cennych i poufnych danych;

*85% ankietowanych firm nie szyfruje swoich danych zapasowych, pomimo serii opublikowanych ostatnio przypadków kradzieży taśm back-up'owych;

*50% deklaruje, że dobra o charakterze intelektualnym stanowią zasób firmy, który jest przedmiotem największej troski i ochrony, przedkładając je np. nad dane o klientach, pomimo, że ich sprzeniewierzenie czy utrata według prawa amerykańskiego wiąże się z surowymi karami

*80% dyrektorów z badanych firm uważa, że konsekwencje określone przepisami oraz utrata zaufania to najważniejsze straty w przypadku kradzieży z ich firmy danych.


Zobacz również