Bezpieczeństwo nadal priorytetem w wydatkach na IT

Najnowsze badania przeprowadzone przez Goldman Sachs wśród stu szefów działów IT w Stanach Zjednoczonych pokazują, że wydatki na IT w roku 2006 nieznacznie spadną. Niezmienione zaś zostaną finanse przewidziane na inwestycje w oprogramowanie związane z bezpieczeństwem informatycznym przedsiębiorstw.

Czynniki makroekonomiczne, takie jak wysokie ceny ropy i skutki gwałtownych huraganów w Ameryce Północnej spowodowały, iż 40 proc. szefów IT rozważa redukcję swoich budżetów w roku 2006. Z kolei 52 proc. badanych zakłada, że wydatki te pozostaną na tym samym poziomie, co w roku 2005.

Oprogramowanie związane z bezpieczeństwem ma od dłuższego czasu wysoki priorytet w wydatkach na IT i nie zmieni się to w najbliższym czasie. Decyzje o wydatkach na oprogramowanie antywirusowe podejmowano stosunkowo łatwo po spektakularnych epidemiach wirusów czy wormów, ale teraz działy IT skupiają się bardziej na ulepszeniach w takich dziedzinach, jak zarządzanie tożsamością czy zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Pozostałe priorytety w przedsiębiorstwach, to wydatki na ERP i CRM. Wśród dostawców oprogramowania dla przedsiębiorstw, zwiększających swój udział w budżetach IT najczęściej wymienianymi firmami były VMware i SAP. Technologie wirtualizacji to tegoroczny hit, związany z usprawnieniami w zakresie wirtualizacji poczynionymi w mikroukładach produkowanych przez Intel i AMD. Novell i Computer Associates wymieniano jako firmy, których partycypacja w budżetach IT uległa zmniejszeniu.

Przy wyborze sprzętu dla nowego oprogramowania najczęściej wybierano serwery używające system operacyjny Windows. Największa cześć z budżetów IT w zakresie sprzętu przejeły Dell i IBM.


Zobacz również