Bezpieczeństwo to wspaniały biznes

Firma IDC szacuje, że światowe wydatki na wykrywanie włamań do sieci komputerowych osiągną w 2003 r. poziom 1 mld USD. Rok później mają one wynieść 7,7 mld USD.

Dwa ostatnie raporty firmy analitycznej International Data Corp. pokazują, że wartość rynku oprogramowania i usług mających na celu wykrywanie intruzów w sieciach lokalnych (intrusion detection) przekroczy w 2003 r. 1 mld USD. Z kolei rynek 3A (authentication, authorization and administration), czyli rozpoznawanie użytkowników, autoryzacji i zarządzanie danymi, w 2004 r. osiągnie wartość 7,7 mld USD. W roku 2000 kwota ta wynosiła 2,8 mld USD.

Według IDC poziom sprzedaży rozwiązań antyhakerskich na świecie w latach 1999-2004 ma co roku wzrastać średnio o 34%. W roku 2004 narzędzia do sprawdzania luk w sieciach i oprogramowaniu będą stanowić 54% rynku systemów bezpieczeństwa komputerowego. Rynek 3A ma z kolei zwiększać się w tempie 28% rocznie. Według IDC największe znaczenie będzie miała budowa infrastruktury klucza publicznego PKI. Ta część rynku 3A ma być w 2004 r. warta 1,7 mld USD.

Więcej informacji: www.idc.com