Bezpieczeństwo w cenie

To był fantastyczny kwartał dla branży – stwierdził szef Symanteca John Thompson. Jego firma w II kw. 2004 roku finansowego zwiększyła zysk netto o 32 proc. do 83 mln, z 52 mln USD w analogicznym okresie rok wcześniej. Przychody producenta wzrosły z 325 mln do 429 mln USD.

Sprzedaż oprogramowania dla użytkowników indywidualnych wzrosła o 56 proc., w porównaniu do analogicznego kwartału rok temu, i stanowiła 45 proc. łącznego przychodu. Produkty korporacyjne wzrosły o 25 proc., przekładając się na 41 proc. ogólnych wpływów ze sprzedaży. Niewielki 2-proc. udział w całkowitym przychodzie Symanteca miały usługi dla przedsiębiorstw, które zwiększyły się o 53 proc. w stosunku do II kw. poprzedniego roku obrachunkowego.

Symantec konsekwentnie rozszerza ofertę poprzez akwizycje mniejszych firm z branży. Niedawno informowaliśmy o zakupie kalifornijskiej spółki SafeWeb, zajmującej się budową bezpiecznych ekstranetów. We wrześniu do portfela Symateca trafiła firma PowerQuest Corporation dostawca rozwiązań do archiwizacji i zarządzania danymi.


Zobacz również