Bezpieczne hasła

Dostępna jest już nowa wersja - oznaczona numerem 1.2.3 - programu PwManager, służącego do zarządzania hasłami użytkownika.

PwManager zapisuje wszystkie hasła podane przez użytkownika w jednym szyfrowanym pliku, dzięki czemu nie trzeba już pamiętać wszystkich haseł, wystarczy jedynie zapamiętać jedno, główne hasło do programu (tzw. master-password). Zamiast hasła głównego można również użyć karty, umożliwiającej dostep do listy haseł.

Program działa w środowisku graficznym KDE 3.2, a w najnowszej wersji poprawiono m.in. błędy powodujące zawieszanie się aplikacji oraz wprowadzono poprawki dotyczące funkcji importu.

Więcej informacji:

http://passwordmanager.sourceforge.net


Zobacz również