Bezpieczne korespondowanie z Inteligo

Od wczoraj wysyłane przez Inteligo e-mailowe wyciągi bankowe są opatrzone podpisem elektronicznym.

e-podpis będzie zabezpieczał przesyłane klientom wiadomości zawierające wyciągi z konta. Inteligo wprowadziło także nową ciekawą usługę. Klienci banku, z poziomu serwisu www.inteligo.pl będą mogli wysłać pocztą elektroniczną opatrzone e-podpisem potwierdzenie swoich transakcji na dowolny wskazany przez siebie adres e-mail.

Inteligo wykorzystuje algorytm 1024-bitowy. Urzędem certyfikacyjnym należącego do PKO BP banku jest VeriSign. Na stronie VeriSign można sprawdzić ważność identyfikatora cyfrowego Inteligo dla adresu inteligo@inteligo.pl.