Bezpieczne ożywienie

Ożywienie gospodarcze w strefie euro nie jest zagrożone - ocenia Europejski Bank Centralny.

Jak podał Europejski Bank Centralny (ECB), zagrożenia dla ożywienia gospodarczego w strefie euro w ciągu ostatnich kilku miesięcy osłabły. Zaś wzrost popytu za granicą prawdopodobnie wpłynie na zwiększenie eksportu Eurolandu.

EBC podał również nowe prognozy dotyczące inflacji - na koniec bieżącego roku ma ona wynieść 2,1%, a w przyszłym 1,6% - są to prognozy wyższe od poprzednich o odpowiednio 0,1 i 0,3 punktu procentowego.

Stopy procentowe dla strefy euro ECB pozostawił 4 września na niezmienionym poziomie, uznając, że są one wystarczająco niskie, aby pobudzić rozwój gospodarki. Główna stopa procentowa wynosi 2%.


Zobacz również