Bezpieczne przeglądarki?

Internet Explorer, Firefox czy może Opera? Która z przeglądarek internetowych jest najbezpieczniejsza? Ostatni raport polskiego CERT odpowiada na to pytanie.

CERT Polska (Computer Emergency Response Team Polska) to działający w ramach Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej zespół specjalistów reagujących na naruszanie bezpieczeństwa w Internecie. W ostatnim czasie przygotowali oni kolejny już raport o bezpieczeństwie najpopularniejszych przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Firefox oraz Opera). Celem raportu jest pomoc użytkownikowi w wybraniu najbezpieczniejszej przeglądarki i odpowiedź na pytanie, czy popularność determinuje liczbę wykrywanych w niej luk. Podobnie jak w poprzedniej edycji raportu, dane o lukach w przeglądarkach zostały zaczerpnięte z raportów firmy Secunia (http://www.secunia.org ). Podzielono je ze względu na stopień załatania (całkowicie, częściowo, niezałatana) oraz ważność (krytyczna oraz inna). Najnowszy raport CERT Polska obejmuje okres od maja 2004 do końca grudnia 2005 roku.

Dziura na dziurze

Analizując zabezpieczenia poszczególnych przeglądarek internetowych, w CERT Polska wzięto pod uwagę dwa wskaźniki: liczbę wykrytych w okresie badania luk, z uwzględnieniem krytycznych, oraz procent luk, które załatał producent. Co ciekawe, wyraźnie wzrosła liczba wykrytych luk (w tym krytycznych) w Firefoksie. W ostatnim roku wykryto w niej o jedną trzecią więcej błędów (22, w tym siedem krytycznych) niż w Internet Explorerze (17 w tym siedem krytycznych). Najlepiej w tym zestawieniu wypada Opera (dziewięć, w tym trzy krytyczne), podobnie jak pod względem wskaźnika załatanych luk (98 procent - zaledwie jedna niezałatana, w tym brak częściowo załatanych). Na drugim miejscu z wynikiem 89 procent (trzy niezałatane luki i jedna częściowo załatana) znalazł się Firefox. Internet Explorer znajduje się daleko w tyle z 28 niezałatanymi i częściowo załatanymi lukami (42 procent). Na koniec warto przytoczyć dane dotyczące czasu istnienia najstarszych niezałatanych luk w poszczególnych przeglądarkach. Triumfatorem po raz kolejny okazuje się Opera, której najstarsza luka ma zaledwie 2 miesiące. Dla porównania, w Firefoksie najstarsza luka pochodzi z sierpnia 2004 roku. Wszelkie rekordy bije w tym zakresie Internet Explorer - od ponad 3 lat nie załatano w nim niektórych luk, w tym jednej krytycznej, wykrytej w sierpniu 2003 roku.

Informacje http://www.cert.pl