Bezpieczne serwery

Microsoft przedstawił Internet Security and Acceleration Server - oprogramowanie służące do zabezpieczeń połączeń sieciowych.

Internet Security and Acceleration Server (ISA) jest nowym produktem Microsoftu, będącym modułem zabezpieczającym platformy .NET, dla serwerów dużych firm. Serwer ISA ma zabezpieczać sieci wewnętrzne przed nie autoryzowanym dostępem, chronić przed atakami zewnętrznymi, umożliwiać kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa wychodzącego i wchodzącego ruchu w sieci oraz alarmować administratorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo o podejrzanej aktywności.

Serwer ISA wykorzystuje system filtracji pakietów, filtrowanie obiegu i aplikacji. Serwer umożliwia także zdefiniowanie połączeń typu VPN (Virtual Private Networking - wirtualne sieci prywatne) oraz pozwala na pracę z ok. 100 protokołami aplikacyjnymi, co ułatwia administratorom zdefiniowanie protokołów na numerach i typach portu. Internet Security and Acceleration Server oferuje także funkcje pamięci podręcznej (cache) dla stron WWW, co umożliwia osiągnięcie lepszych parametrów przepływności w pobieraniu i dostępie do często używanych zasobów.

Standardowa wersja serwera ISA ma kosztować 1499 USD za stanowisko jednoprocesorowe, a wersja przeznaczona dla dużych firm (Enterprise Edition) - 5999 USD za stanowisko jednoprocesorowe.

Więcej informacji:www.microsoft.com