Bezpiecznego Nowego Roku

Walka z nowymi wirusami, zabezpieczenie przed włamaniami i wprowadzenie polityki bezpieczeństwa obejmującej całą firmę – to główne wyzwania i cele jakie stawiają przed sobą działy informatyczne w dziedzinie bezpieczeństwa. Cele te będą dodatkowo realizowane przy zwiększonych budżetach na bezpieczeństwo.

67% informatyków ankietowanych przez firmę z branży zabezpieczeń informatycznych - Aladdin –podało, że ich przedsiębiorstwa zamierzają w roku 2003 podnieść wydatki na bezpieczeństwo. Aladdin zapytał więc też, jakie cele będą realizowane przy pomocy tych zwiększonych środków.

29% ankietowanych spodziewa się, że ich głównym problemem będzie walka z nowymi wirusami. 22% respondentów z kolei postrzega jako główne zadanie ochronę przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz. Tyle samo ankietowanych za swój główny cel na ten rok uznało wdrożenie polityki bezpieczeństwa w firmie. Ponadto 60% badanych dokonuje oceny działania posiadanych technologii anty-spamowych, 51% - rewizji anty-wirusowych. 40% szacuje wydajność systemów rozpoznawania włamań, 31% - zapór ogniowych, 36% - sieci VPN. Znacznie rzadziej wymieniano w tym kontekście konsulting bezpieczeństwa – tylko w przypadku 11% ankietowanych.

Ponadto, 46% informatyków ankietowanych przez Alladina uznało, że spam stanowi dla ich firmy umiarkowany problem, a 28% uznało że jest to problem poważny.