Bezpieczniej w sieci

TP Internet i NBP tworzą nowe standardy bezpieczeństwa transakcji internetowych dla sektora bankowo-finansowego w Polsce.

TP Internet będzie współtworzyć standardy bezpieczeństwa transakcji internetowych dla sektora bankowo-finansowego w Polsce. W tym celu stworzyła wraz z Narodowym Bankiem Polskim, Związkiem Banków Polskich i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie spółkę Centrast SA. Ma ona pełnić główną rolę w wyznaczaniu standardów i określaniu wymagań bezpieczeństwa dla transakcji realizowanych w powstającej właśnie Wspólnej Sieci Bankowości Elektronicznej (WSBE).

"Angażujemy się w to przedsięwzięcie na równi z pozostałymi podmiotami współtworzącymi spółkę, ponieważ można je porównać do powstania instytucji zaufania publicznego dla sektora bankowego" - powiedział prezes TP Internet Sławomir Kulągowski.

WSBE jest inicjatywą obejmującą powstanie i implementację standardu zasad bezpiecznej wymiany danych pomiędzy bankami a ich klientami oraz mechanizmów umożliwiających wdrożenie tego standardu na podstawie infrastruktury klucza publicznego. W efekcie tych działań zapewniona zostanie w Polsce masowa dostępność do szeroko pojętych usług bankowych, finansowych i handlowych przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych.

"Dzięki rozwijanej przez nas infrastrukturze zarządzania kluczem publicznym pierwsze usługi oparte na tej infrastrukturze zaoferujemy jeszcze w tym roku" - dodaje Wiesław Paluszyński, dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Transakcji w TPI.


Zobacz również