Bezpieczniej z open source

Według badań przeprowadzonych przez BZ Research, Linux uważany jest za system bardziej bezpieczny niż Windows, co można uznać za jeszcze jedną woltę w debacie o relatywnych zaletach i wadach obydwu systemów.

Badania przeprowadzone wśród ponad 6 tys. kierowników projektów oprogramowania, wykazały, iż Linux postrzegany jest jako bardziej bezpieczny niż Windows zarówno w zagrożeniach związanych z samym systemem operacyjnym jak i jego aplikacjami.

W pytaniach o ocenie bezpieczeństwa serwerowych systemów operacyjnych, w odniesieniu do ataków skierowanych na system operacyjny, 74 proc. ankietowanych określiło Linux jak 'bezpieczny' lub 'bardzo bezpieczny', natomiast Windows - 38 proc. (Sun Solaris 66 proc.). Z kolei 58 proc. oceniło Windows Server jako 'niepewny' lub 'bardzo niepewny' w porównaniu do 13 proc dla Linux i 6 proc. dla Sun Solaris.

W odniesieniu do zagrożeń związanych z aplikacjami, Linux był oceniany jako bezpieczny lub bardzo bezpieczny przez 66 proc. respondentów, w porównaniu z 30 proc. dla Windows . Jako 'niepewne' lub 'bardzo niepewne' aplikacje Windows oceniało 58 proc. respondentów, Linux 18 proc.

Oprogramowanie open source też było oceniane jako bardziej bezpieczne w kilku obszarach, obejmujących klienckie systemy operacyjne (44 proc. dla open source, 17 proc. dla własnych rozwiązań); serwery webowe (odpowiednio: 43 proc. i 14 proc., serwerowe systemy operacyjne (32 proc. i 21 proc.) oraz komponenty i biblioteki (34 proc i 18 proc.).

Tylko w jednym obszarze technologia własna była oceniana jako bardziej bezpieczna w porównaniu z open source. Tym obszarem było oprogramowanie baz danych (odpowiednio; 32 proc. i 21 proc.).

Badanie to jest jednym z wielu, które porównują relatywne zalety i wady Windows i Linux i pojawia się po dwóch raportach oceniających wyżej Windows w zakresie niezawodności jakości i wydajności.

I tak Microsoft na początku kwietnia b.r. ujawnił wyniki testów przeprowadzonych przez VeriTest, które potwierdzały dłuższy czas nieprzerwanej pracy Windows Server 2003 niż Red Hat Enterprise Linux i serwer plików Samba.

Kolejna publikacja - badania Yankee Group - wskazywała, że większość użytkowników z małych i średnich firm, wykorzystujących Windows Server 2003 uważa że jakość tego systemu, jego wydajność i niezawodność są porównywalne lub wyższe niż Linuksa.

Oprócz tych konkluzji, badania przeprowadzone przez Yankee Group wskazują także na rosnące tempo wzrostu zastosowań Linuksa, jako że ponad połowa z 509 badanych firm potwierdziła, iż planuje zainstalowanie Linuksa obok istniejących instalacji Windows.

Yankee Group uważa także, że ocena bezpieczeństwa obu tych systemów operacyjnych jest 'prawie równa' i chociaż serwer Windows odtwarza się o 30 proc. szybciej po ataku niż Linux, to godzinny koszt przestoju Windows jest trzy do czterech razy większy niż Linuksa.


Zobacz również