Bezpłatne słowniki dla wszystkich

Węgierski programista Csaba Kertesz jest autorem napisanego w Javie programu jDictionary (obecnie w wersji 1.64), będącego interfejsem dwujęzycznych słowników.

Węgierski programista Csaba Kertesz jest autorem napisanego w Javie programu jDictionary (obecnie w wersji 1.64), będącego interfejsem dwujęzycznych słowników.

Pracuje w otoczeniu Runtime Environment 1.3 lub wersji późniejszej - program można pobrać razem z JRE lub osobno. Po zainstalowaniu jDictionary wystarczy połączyć się ze stroną wtyczek (download and install plugins), aby wyświetlić wszystkie dostępne słowniki i ściągnąć wybrane na dysk. jDictionary pozwala wyszukiwać hasła na podstawie podanych wyrazów kluczowych, z użyciem wieloznaczników (wildcarts), dokładnego tekstu lub wyrażeń regularnych - wynikiem jest lista haseł odpowiadających danemu kryterium. Można je przenosić przez Schowek do innych aplikacji. Obecnie dostępnych jest kilka słowników do języka węgierskiego, ale także liczący 125 tys. haseł słownik angielsko-niemiecki (w obie strony). Żywo zareagowało też małe, ale prężne środowisko Interlinguy, oferując kilka swoich słowników. Można przypuszczać, że program będzie sukcesywnie uwzględniać coraz to nowe, oczywiście jeśli autorzy zechcą je udostępnić. Co istotne, autor jDictionary planuje stały rozwój programu, między innymi połączenie z materiałami referencyjnymi The DICT Development Group (dict.org) oraz wersję do urządzeń przenośnych.