Bezprzewodowa ekologia

PDA i telekonferencje to bardzo ekologiczna alternatywa dla drukowanych gazet i tradycyjnych biznes-konferencji. Nowa publikacja w Environmental Science & Technology dowodzi, że dwie technologie bezprzewodowe w sposób drastyczny mogą ograniczyć negatywny wpływ na środowisko jaki mają konkurencyjne technologie "konwencjonalne".

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego porównali czytanie gazet w formie elektronicznej na PDA i gazet papierowych oraz telekonferencje bezprzewodowe z konferencjami, na które uczestnicy stawiają się osobiście. Analizy wpływu na środowisko obejmowały proces produkcji, użytkowania i składowania po zużyciu liczone w wielkości emisji tlenków węgla, siarki i azotu.

Pierwsze porównanie dotyczyło gazet przesyłanych w formie elektronicznej na osobiste urządzenia przenośne typu PDA i gazet czytanych w formie "papierowej". Czytanie na PDA daje emisję 25-krotnie - do 1000-krotnie mniejszych ilości CO2, NOx i Sox. Dodatkowe trudne do przeszacowania ograniczenia wpływu na środowisko daje przeniesienie innych papierowych form komunikacji do formatu elektronicznego.

W drugim przypadku porównaniu poddano bezprzewodowe telekonferencje i konferencje "tradycyjne", związane z podróżą biznesową. Ograniczenie emisji CO2, NOx i So2 jest nawet trzykrotne.