Bezprzewodowe implanty - Fox Mulder miał rację

Po raz pierwszy w historii ludzkości udało się stworzyć implanty, które funkcjonują przez długi czas i mogą być aktywowane bezprzewodowo. Teraz pozostaje tylko czekać, aż na ich wszczepianie zdecydują się rządy...

Prywatna korporacja MicroChips - zajmująca się opracowywaniem implantów - stworzyła niewielkich rozmiarów chip, który może zostać wszczepiony w ciało ludzkie i aktywowany bez udziału przewodów. Wykorzystać da się go na przykład do regularnego uwalniania do krwiobiegu ściśle odmierzonych dawek leku, który nie może być dostarczany inną drogą.

John Santini, szef MicroChips, prace nad "inteligentnymi urządzeniami dawkującymi leki" rozpoczął na MIT ponad dziesięć lat temu. Pomagali mu jego współpracownicy, dr Robert Langer i dr Michael Cima.

Teraz wystarczy już tylko połączyć wynalazek zdalnego wstrzykiwania leków z wynalazkiem niedostrzegalnego gołym okiem chipa i nagle wszystko zacznie się układać zgodnie z teorią Foxa Muldera z serialu "Z Archiwum X"...