Bezprzewodowe rozterki

Według Fortress Technologies, 85% menedżerów IT w przedsiębiorstwach uważa, że sieć bezprzewodowa wymaga więcej inwestycji w bezpieczeństwo niż zwykła sieć. Tylko niewiele więcej niż połowa (55%) wdrożyła jednak produkty, mające zapewnić bezpieczeństwo firmowych danych.

Sieci bezprzewodowe są obecne w 75% badanych dużych usługodawców finansowych, organizacji opieki medycznej czy z sektora wytwórczego. Według sondażu menedżerowie ds. informatyki uważają, że kwestie bezpieczeństwa i brak widocznego zwrotu z inwestycji opóźniają wykorzystanie i wprowadzenie aplikacji biznesowych do sieci WLAN.

Większość badanych organizacji twierdzi jednak, że mają niektóre z najważniejszych aplikacje biznesowe w sieciach, które połączone są z sieciami bezprzewodowymi. 94% ankietowanych stwierdziło, że te aplikacje zawierają dane, których los ma znaczenie dla firmy czy produktu.

Ponadto, zdaniem ankietowanych jakość produktów bezpieczeństwa dedykowanych na rynek masowy nie spełnia ich wymogów korporacyjnych. Najsilniej przekonanie takie wyrażali przedstawiciele sektorów usług finansowych i sektora wytwórczego. Jednocześnie menedżerowie IT widzą tylko "pewne zagrożenie" dla ich biznesu w postaci ataku na sieć bezprzewodową. 63% wierzy, że włamanie do sieci bezprzewodowej albo atak typu DOS może mieć jedynie nieznaczny wpływ na całość przedsiębiorstwa.

Większość informuje przy tym, że podjęła kroki w celu rozpoznania, monitorowania i kontroli sposobu korzystania z korporacyjnej sieci bezprzewodowej. Większość organizacji zaadoptowała procedury oceny i zmniejszenia ryzyka w sieci bezprzewodowej (tak deklaruje np. 90% ankietowanych menedżerów informatycznych w usługach finansowych). Najniższy odsetek posiadających formalne procedury jest w organizacjach rządowych – 41%. W ramach tych procedur, 20% respondentów zakazało całkowicie używania pracownikom sieci bezprzewodowej w samej firmie, a 28% zakazało użycia sieci bezprzewodowej w domach pracowników, kiedy łączą się z siecią LAN firmy.