Bezprzewodowe sieci LAN

Bezprzewodowe sieci LAN (WLAN - Wireless LAN) to elastyczny system komunikacyjny, który może służyć do wymiany danych między komputerami przenośnymi lub stanowić uzupełnienie tradycyjnych sieci LAN opartych na okablowaniu miedzianym (albo światłowodach), łącząc się z takim środowiskiem za pośrednictwem specjalnych urządzeń. Dane są przesyłane za pośrednictwem fal elektromagnetycznych, a okablowanie zastępują: interfejs bezprzewodowy i niewielka antena. Sieci WLAN to mobilność i możliwość zwiększenia efektywności pracy w wielu istotnych obszarach przemysłowych, w służbach publicznych (np. w lecznictwie) i edukacji.

Wstęp

Bezprzewodowe sieci LAN (WLAN - Wireless LAN) to elastyczny system komunikacyjny, który może służyć do wymiany danych między komputerami przenośnymi lub stanowić uzupełnienie tradycyjnych sieci LAN opartych na okablowaniu miedzianym (albo światłowodach), łącząc się z takim środowiskiem za pośrednictwem specjalnych urządzeń. Dane są przesyłane za pośrednictwem fal elektromagnetycznych, a okablowanie zastępują: interfejs bezprzewodowy i niewielka antena. Sieci WLAN to mobilność i możliwość zwiększenia efektywności pracy w wielu istotnych obszarach przemysłowych, w służbach publicznych (np. w lecznictwie) i edukacji.

Bezprzewodowe sieci LAN (WLAN) pozwalają łączyć się z system informatycznym wykorzystując fale radiowe, co oznacza, że nie trzeba podłączać się fizycznie do żadnej sieci komputerowej czy do gniazdka telefonicznego.

Istnieje w tym środowisku jeden poważny problem. Chodzi o bezpieczeństwo pracy. Jednak opracowano już stosowne protokoły, które kodują dane i uwierzytelniają użytkowników, dlatego włamania do takich sieci nie są wcale takie łatwe. A przecież specjaliści pracują dalej nad nowymi technologiami, które zwiększają zaufanie użytkowników do takich sieci. Sieci WLAN rozwijają się dynamicznie, o czym może świadczyć fakt, że obroty na tym rynku wyniosły na świecie w 2000 r. 1,1 mld USD, a przewidywania na rok 2005 zamykają się kwotą 3,2 mld USD.

WLAN to system telekomunikacyjny, który pozwala przesyłać dane drogą radiową w trybie peer-to-peer (na przykład na linii PC-PC, PC-hub lub drukarka-hub) i w trybie point-point (na przykład LAN-LAN). W sieciach WLAN można uruchamiać tradycyjne aplikacje, takie jak transfer plików, e-mail, Internet czy dostęp do baz danych.

Podstawowymi elementami sieci WLAN są karty sieciowe (wbudowywane najczęściej na stałe do komputerów przenośnych) i punkty dostępu/mosty. Karty sieciowe zapewniają interfejs między końcowym urządzeniem użytkownika i anteną, która wysyła/odbiera dane do/z punktu dostępu. Punkty dostępu pełnią rolę nadajników/odbiorników między siecią bezprzewodową a siecią bezprzewodową.