Bezrobocie bez zmian

Bezrobocie w Eurolandzie wynosiło w listopadzie 2002 r. 8,4%, czyli tyle samo ile miesiąc wcześniej.

Jak podał Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, najwyższe bezrobocie było w Hiszpanii – 11,8%, Finlandii – 8,9%, Francji – 8,8% i w Niemczech – 8,4%. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Luksemburgu – 2,6%.

W 15 krajów Unii Europejskiej przeciętna stopa bezrobocia wyniosła w listopadzie 7,7%, bez zmian w porównaniu z październikiem 2002 r.

W USA bezrobocie wyniosło w listopadzie 2002 r. 5,9% (o 0,2% więcej niż w październiku).