Bezrobocie bez zmian

W marcu br. w Unii Europejskiej bezrobocie utrzymało się na stabilnym poziomie 8%, wzrosły natomiast ceny produkcji sprzedanej przemysłu.

Jak podał Eurostat, europejskie biuro statystyczne, w marcu br. stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,8% - czyli bez zmian w porównaniu z lutym.

Najwyższe bezrobocie nękało Hiszpanię – 11,1%, Francję – 9,4%, Niemcy – 9,3% oraz Finlandię – 8,9%. Tradycyjnie już najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Luksemburgu – 4,1%.

W państwach Piętnastki średnia stopa bezrobocia wyniosła w marcu br. 8% (podobnie jak w lutym).

Eurostat podał również dane dotyczące wszystkich unijnych państw już po rozszerzeniu – w całej 25 stopa bezrobocia wyniosła w marcu średnio 9%, najwyższa była w Polsce – 19%.

Eurostat ogłosił także dane dotyczące wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) strefy euro. PPI wzrósł w marcu br. o 0,6% w skali miesiąc do miesiąca i o 0,4% w skali rok do roku. W państwach Piętnastki ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w marcu o 0,5% miesiąc do miesiąca i o 0,6% rok do roku.


Zobacz również