Bezrobocie bez zmian

Jak podał Eurostat, europejskie biuro statystyczne, w styczniu br. stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła średnio 8,8%, wobec 8,9% w grudniu.

Tradycyjnie najwyższa stopa bezrobocia była w Polsce, wyniosła 18,2% (wobec 18,3% w grudniu), Słowacja znalazła się na drugim miejscu - 16,5%. Bezrobocie w Czechach wyniosło 8,3%, a na Węgrzech 6,3%.

W dawnej unijnej Piętnastce średnia stopa bezrobocia wyniosła w styczniu br. 8%, podobnie jak w grudniu.

W strefie euro stopa bezrobocia w styczniu również nie zmieniła się w porównaniu z grudniem i wyniosła, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 8,8%. Najwyższe bezrobocie po raz kolejny nękało Hiszpanię - 10,3%, Francję - 9,7%, Niemcy - 9,6% oraz Finlandię - 8,9%. Najmniej bezrobotnych było w Irlandii - 4,3% i w Luksemburgu - 4,4%.


Zobacz również