Bezrobocie bez zmian

Jak podał Eurostat, europejskie biuro statystyczne, w listopadzie 2005 r. stopa bezrobocia Unii Europejskiej wyniosła 8,5%, podobnie jak w październiku.

Najwyższe bezrobocie już tradycyjnie było w Polsce - 17,4% (wobec 17,6% w październiku) oraz na Słowacji (16%). W Czechach stopa bezrobocia wyniosła 7,9%, a na Węgrzech 7,3%.

W strefie euro stopa bezrobocia po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła w listopadzie 2005 r. 8,3% (bez zmian w porównaniu z październikiem). Największy odsetek siły roboczej pozostawał bez pracy w Niemczech - 9,3% i we Francji - 9,2%. Najmniejszy problem z bezrobociem miała Irlandia - 4,3% i Dania - 4,5%.