Bezrobocie na poziomie 11,5%

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, bezrobocie w październiku br. wyniosło 11,5%, podobnie jak we wrześniu.

Najwyższe bezrobocie utrzymywało się w województwach: warmińsko-mazurskim (18,7%), zachodniopomorskim (16,1%), kujawsko-pomorskim (15,3%), podkarpackim (14,8%) i lubuskim (14,7%). Najniższe było w województwach: wielkopolskim (8,6%), mazowieckim (8,9%), małopolskim i śląskim (po 9,6%).

Stopa bezrobocia liczona według metodologii unijnej wyniosła w III kw. br. 9,1% wobec 9,5% w II kw. br.

Zobacz również:

  • Pracownicy Blue Origin opuszczają Jeffa Bezosa

Odnotowano wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy (1818,6 tys. wobec 1812,6 tys. we wrześniu br. i 1744,3 tys. w październiku 2009 r.). Natomiast mniej osób niż we wrześniu br., ale więcej niż w październiku ub. roku, wyrejestrowano z urzędów pracy -277,1 tys. osób. W urzędach pracy przybyło w październiku br. 43,2 tys. ofert pracy, mniej niż miesiąc wcześniej (53 tys.), ale więcej niż w analogicznym okresie rok temu (33,3 tys.). Wśród bezrobotnych 42,7% mieszkało na wsi.

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu października 2010 r. stanowili 11,5% ludności aktywnej zawodowo (we wrześniu br. - 11,5%; w październiku 2009 r. - 11,1%).

GUS podał także dane o planowanych przez pracodawców redukcjach zatrudnienia - w najbliższym czasie zwolnienia szykuje 478 zakładów pracy, pracę straci 43,4 tys. osób, z czego 25,5 tys. z sektora publicznego (przed rokiem odpowiednio: 509 zakładów, 38,1 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 15,0 tys. osób).