Bezrobocie wciąż poniżej 12%

W listopadzie br. bezrobocie w Polsce wzrośnie o 0,1-0,2 punktu procentowego w porównaniu z październikiem br., kiedy wyniosło 11,5%.

Zdaniem cytowanej przez PAP Czesławy Ostrowskiej, wiceminister pracy i polityki społecznej, wzrost bezrobocia zgodny jest z tendencją sezonową. Nie można jeszcze przewidzieć, czy na koniec roku stopa bezrobocia przekroczy 12%. W dużej mierze zależy to od pogody - jeśli nadejdzie ciężka zima, stopa bezrobocia będzie wyższa.

We wrześniu br. bezrobocie w Polsce sięgnęło 11,5%, podobnie jak - wg wstępnych danych MPiPS - w październiku.