Biblioteka ITIL coraz popularniejsza

Biblioteka ITIL uzyskała zaufanie polskiego rynku i kadry zarządzającej IT i jest coraz częściej stosowanym zestawem dobrych praktyk w organizacjach - wynika z raportu "Wykorzystywanie najlepszych praktyk zarządzania IT".

Raport przeprowadzony przez portal www.ITLife.pl pokazuje, że najbardziej zainteresowana kwestią wykorzystania najlepszych praktyk w zarządzaniu sferą informatyki w modelu procesowym jest kadra zarządzająca dużych i średnich firm (zatrudniających więcej niż 100 osób). Badania pokazują, że w grupie tej rośnie poziom wiedzy o Bibliotece ITIL. W porównaniu z 2005 r. prawie dwukrotnie wzrosła liczba specjalistów oraz kadry kierującej informatyką mających podstawową wiedzę o ITIL, którzy rozumieją wszystkie procesy.

Biblioteka ITIL jednym z najczęściej stosowanych zestawów dobrych praktyk. Aż 67 % organizacji uczestniczących w badaniu podjęło decyzje o jej wykorzystaniu. Twórcy raportu zwracają też uwagę na wyraźnie widoczny trend wprowadzania do praktyki najnowszej wersji biblioteki ITIL. "Istnienie ITIL V3 stało się z jednej strony szansą na pełniejsze uporządkowanie zarządzania sferą IT, z drugiej zaś postawiło wyżej poprzeczkę wymagań kadrze zarządzającej tą sferą’’ - komentuje autor raportu Jarosław Gwardyś, Starszy Konsultant w Firmie CTPartners będącej partnerem badania.

*W badaniu udział wzięło 328 organizacji działających w Polsce. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie:http://itlife.pl/download/Raport_badania_najlepszych_praktyk_2009.pdf