Biednie i rolniczo

Rolnictwo to wciąż najpopularniejsze zajęcie w krajach najniżej rozwiniętych. Jak oblicza Organizacja Narodów Zjednoczonych, niemal 7 na 10 pracowników w tych krajach związanych jest z rolnictwem.

W Nepalu i w Burkina Faso ten odsetek jest jeszcze wyższy. Ponad 90% siły roboczej to rolnicy, chociaż ich przychody stanowią mniej niż 40% Produktu Krajowego Brutto. Kraje najniżej rozwinięte (LDC) to najbiedniejsze i najbardziej słabe gospodarczo państwa spośród wszystkich rozwijających się. Według ONZ takich państw jest obecnie na świecie ok. 50, a roczny dochód na osobę wynosi w nich mniej niż 750 USD. Wśród krajów rozwijających się, 54% siły roboczej zatrudniona jest w rolnictwie.

W Rwandzie z sektorem rolniczym związane jest 88% siły roboczej, tylko niewiele mniejszy odsetek w Nigerze, przy czym grupa ta wytwarza zaledwie ok. 40% PKB swojego państwa. W Gwinei w rolnictwie pracuje ok. 80% ludności, przy czym grupa ta wytwarza tylko 24% PKB.

Wśród krajów z grupy LDC najniższy odsetek siły roboczej zatrudniony jest w rolnictwie na Malediwach (20%), na Wyspach Zielonego Przylądka (22%) i w Kiribati (24%).