Bierna telekomunikacja domowa

Według badania TNS Telecom Index, trzy czwarte krajowych gospodarstw domowych korzysta z telefonii stacjonarnej. Większość abonentów telefonii stacjonarnej nie korzysta z żadnych usług dodatkowych.

Według badania przeprowadzonego przez TNS OBOP, ponad trzy czwarte gospodarstw domowych posiada telefon stacjonarny. 95,5% korzystających z dobrodziejstw telefonii stacjonarnej prowadzi rozmowy lokalne, 87% dzwoni międzymiastowo a jedna trzecia także zagranicę.

Rzadziej wykorzystywane są dodatkowe usługi telekomunikacyjne. Tylko około 8% respondentów łączy się przez modem korzystając z numeru dostępowego operatora. 8% zamawia szczegółowe rachunki billingowe. 4% korzysta z usługi poczty głosowej, a 3% zastrzegło swój numer. Tylko 1% gospodarstw korzysta z bardziej zaawansowanych usług jak identyfikacja numeru czy ISDN.

Im wyższe wykształcenie użytkowników telefonii stacjonarnej, tym częściej korzystają oni z usług dodatkowych. Z dostępu przez dial-up korzysta 21% użytkowników z wykształceniem wyższym (z wykształceniem średnim 11%, podstawowym 5%, a zasadniczym zawodowym 3%). Proporcje są natomiast bardzo zbliżone jeśli chodzi o linie ISDN: w żadnej z grup wyróżnionych pod względem wykształcenia odsetek użytkowników ISDN nie przekracza 2%.

Z dostępu poprzez numer dostępowy korzysta 12% gospodarstw w najlepiej zarabiającej grupie gospodarstw domowych (ponad 700 zł na 1 członka gospodarstwa). W pozostałych wyróżnionych grupach 400 - 700 zł, 250 - 400 zł i do 250 zł, odsetek ten wynosił odpowiednio 8%, 4% i 3%.