Bilans na plusie

W ubiegłym roku Polska otrzymała z Unii Europejskiej 2 mld 793 mln zł, a wpłaciła do unijnego budżetu 1 mld 238 mln euro.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, saldo rozliczeń bieżących z Unią Europejską zamknęło się nadwyżką ponad 1 mld 554 mln euro. Saldo rozliczeń budżetu państwa jest na koniec 2004 roku ujemne i wynosi 594 mln 267 euro.

W komunikacie CIR wyjaśniono, że środki z budżetu państwa są wyłącznie źródłem finansowania składki członkowskiej, a transfery z UE nie są dochodem budżetu. Budżet państwa jest dodatkowo obciążony kosztami współfinansowania i prefinansowania projektów unijnych.

W finansach pozyskanych z UE dominowały środki przedakcesyjne i Fundusz Spójności (dawny ISPA). Najszybciej udało się realizować program PHARE (101,1% prognozy z ustawy budżetowej), najwolniej program SAPARD - 47,5% założeń i Fundusz Spójności - 38,2%.


Zobacz również