Biometria na wschodniej granicy Polski

25 stanowisk do elektronicznego daktyloskopowania zostało zainstalowanych na przejściach granicznych na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, czyli naszej granicy wschodniej.

Obowiązki Straży Granicznej związane z rejestracją i identyfikacją osób wynikają z przepisów prawa polskiego, uczestnictwa Polski w Układzie z Schengen oraz - w dalszej perspektywie - założeń traktatu z Prüm dotyczącego zacieśnienia współpracy transgranicznej w zakresie zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej.

Chcesz wiedzieć więcej, czytaj na stronie Computerworld online.