Bitwa wygrana

W parlamencie europejskim odbyło się głosowanie nad kontrowersyjnym projektem ustawy dotyczącej m.in. ochrony patentowej oprogramowania.

Ku zaskoczeniu, ale i radości przeciwników możliwości patentowania rozwiązań programistycznych deputowani wprowadzili szereg poprawek, ostatecznie tylko ok. 20 procent pierwotnych zapisów pozostało bez zmian. Przypomnijmy: w pierwotnej wersji ustawa miała umożliwiać 20-letnią ochronę patentową dowolnego pomysłu programistycznego. Organizacje działające na rzecz wolnego oprogramowania wskazywały na niebezpieczeństwo monopolizacji rynku, zahamowania rozwoju technologii i upadku małych przedsiębiorstw informatycznych.