Biuro w przeglądarce

Biuro przyszłości to nie tylko biuro bez papieru, ale również biuro dostępne z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie - najlepiej przez Internet.


Biuro przyszłości to nie tylko biuro bez papieru, ale również biuro dostępne z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie - najlepiej przez Internet.

Jednym z przykładów oprogramowania do pracy grupowej, które umożliwia pracę wyłącznie przez przeglądarkę WWW, jest PHPGroup-Ware, będące też wskaźnikiem, w jakim kierunku zmierza rozwój oprogramowania biurowego. Wszystko powinno być dostępne przez przeglądarkę WWW, zarówno z sieci wewnętrznej, jak i Internetu. Jest to oprogramowanie bezpłatne, korzystające z serwera WWW Apache, języka skryptowego PHP i jednej z darmowych baz danych - MySQL lub PostgreSQL (ale także Oracle). PHPGroupWare zawiera standardowo kilka podstawowych aplikacji: książkę adresową, program pocztowy, kalendarz, listę "do wykonania", notes, a nawet prymitywny menedżer plików. Wszystko to dostępne przez zwykłą przeglądarkę WWW. Istnieje również druga wersja pakietu - PHPGroupWare Plus, która ma o wiele więcej aplikacji, m.in. program do zarządzania zakładkami internetowymi, system zgłaszania błędów serwisowych (Trouble Ticket System), raport pogodowy, czat i system śledzenia czasu pracy. Nie wszystkie z nich można użyć do poważniejszego wykorzystania, ponadto ich konfiguracja musi być wykonana ręcznie. PHPGroupWare może być łatwo rozszerzony o nowe aplikacje, a nowe programy są tworzone w języku PHP. Udostępnia programistom bogaty zestaw usług związanych z identyfikacją użytkowników, zarządzaniem sesjami użytkowników i bezpieczeństwem.

Lista “to do” pozwala na określanie priorytetów zadań.

Lista “to do” pozwala na określanie priorytetów zadań.

Dzięki PHPGroupWare stacje robocze użytkowników mogą być komputerami o przeciętnych parametrach. Główne obciążenie przeniesiono na serwer, na którym działa PHPGroupWare, a w zasadzie na serwery WWW i bazy danych SQL. Szczególnie ten drugi element może znacząco wpływać na komfort pracy - dobrym pomysłem jest bowiem przeznaczenie osobnej, silnej maszyny na serwer baz danych. Przechowywanie wszystkich danych i ustawień w jednej bazie danych stwarza pewne ryzyko związane z bezpieczeństwem, ale ułatwia administrowanie systemem. Korzystanie z bazy SQL nie oznacza, że PHPGroupWare jest systemem zamkniętym. Przeciwnie, potrafi np. pobierać informacje z zewnętrznych serwerów LDAP. Podstawową wadą PHPGroupWare jest brak polskiej wersji językowej tego systemu. Na szczęście, nie jest to problem nie do przezwyciężenia. PHPGroupWare jest dostarczany z odpowiednimi narzędziami do lokalizacji interfejsu, wystarczy więc trochę pracy, by możliwe stało się swobodne kształtowanie zawartości interfejsu.

Wpisywanie nowego zadania na listę.

Wpisywanie nowego zadania na listę.

PHPGroupWare ma własnego administratora, który tworzy, przyznaje prawa i usuwa konta użytkowników z tego "systemu". Aby korzystać z PHPGroupWare, trzeba mieć założone konto i logować się do niego, rozpoczynając pracę. Podstawowy zestaw aplikacji PHPGroupWare jest wystarczający do codziennej działaności i obejmuje następujące komponenty:

Książka adresowa

Książka adresowa to podstawowy element PHPGroupWare. Jest używana przez wszystkie aplikacje pakietu, głównie do wyszukiwania adresów e-mail przy wysyłaniu listów i zaznaczaniu terminu spotkań.

Kalendarz

Kalendarz w pakiecie PHPGroupWare.

Kalendarz w pakiecie PHPGroupWare.

To najbardziej dopracowana aplikacja w pakiecie. Poz-wala na przejrzyste zarządzanie spotkaniami i innymi zdarzeniami, potrafi automatycznie wysyłać (przez e-mail) powiadomienia do osób uczestniczących.

Program pocztowy

Program pocztowy służy do odczytywania poczty z serwerów POP3 i skrzynek pocztowych IMAP. Nie jest zbyt zaawansowany, lecz jest w pełni funkcjonalny i uniwersalny. Treść wszystkich listów jest przechowywana w bazie danych SQL, co zwiększa poziom bezpieczeństwa (łatwość tworzenia kopii zapasowych) i szyb-kość wyszukiwania.

Schedule Server - kalendarz grupowy w Star Office

Interesującą alternatywą dla kalendarza z PHPGroupWare jest Schedule Server StarOffice (znajdziesz go na drugim dysku CD-ROM w katalogu "/soffice52/office52/sserver"), czyli wyspecjalizowany serwer, umożliwiający tworzenie i zarządzanie wspólnym planem/kalendarzem zadań i spotkań. Schedule Server jest osobnym programem (znajduje się w folderze "/soffice52/office52/sserver") i można go instalować niezależnie od Star Office. Schedule Server to niezwykle cenna aplikacja do zastosowania np. w firmach, w których sekretariat może prowadzić wspólny dla wszystkich menedżerów plan zajęć i spotkań. Administrowanie serwerem jest bardzo proste. Może odbywać się zarówno z poziomu Star Office (służy do tego sekcja Zadania & Terminy w Eksploratorze Star Office), jak i z dowolnej przeglądarki WWW, obsługującej Java i JavaScript (wystarczy wpisać adres komputera i numer portu TCP, na którym uruchomiony jest Schedule Server, np.http://10.10.10.1:82). Na jednym komputerze można uruchomić 10 serwerów Schedule Server. Aby możliwy był dostęp do terminarza, administrator musi utworzyć użytkownika, przydzielić mu hasło i przyznać odpowiednie prawa dostępu. Pierwsze połączenie administratora nie wymaga podawania hasła.

Grupy dyskusyjne

Program do obsługi grup dyskusyjnych to jeden z najsłabszych elementów PHPGroupWare. Nie jest to program w pełni funkcjonalny, nie posiada np. możliwości wyświetlania i odłączania załączników binarnych.

Notatki

Notatki to program zastępujący tzw. żółte karteczki. Można go wykorzystać jako podręczny zbiór informacji, w którym składujemy "na chwilę" ciekawe adresy WWW i adresy pocztowe.

Lista zadań do wykonania

Lista zadań jest właściwie innym sposobem prezentacji kalendarza. Istnieje możliwość ustawiania różnych priorytetów dla zadań, co sprawia, że lista jest bardziej przejrzysta.