BizTalk Server 2000

Microsoft przedstawia BizTalk Server 2000 - nową technologię zarządzania i wymiany informacji poprzez Internet.

Microsoft ujawnił niektóre szczegóły swojej nowo opracowywanej technologii dla biznesu. BizTalk Server 2000, oparty po części na języku XML, zdaniem producenta, ma być kluczowym rozwiązaniem dla przedsięwzięć typu "business-to-business". "BizTalk Server 2000 to system pozwalający na szybką i łatwą wymianę informacji poprzez Internet, zarówno wewnątrz danej organizacji, jak i z jej partnerami handlowymi - stwierdził Tod Nielsen z Microsoftu.

BizTalk Server 2000 to platforma umożliwiająca rozwijanie zintegrowanego systemu "obiegu dokumentów" i wymianę informacji pomiędzy firmami, niezależnie od ich umiejscowienia i rozwiązań informatycznych jakie stosują. Posiada wbudowaną obsługę szyfrowania danych i cyfrowego podpisu - obsługuje również klucz publiczny. Pomimo że jest to wersja pre-beta, rzecznik Microsoftu stwierdził, że produkt jest wystarczająco dojrzały do wdrażania już teraz. BizTalk Server 2000 działa już w internetowym ośrodku firmy Dell Computer, przeznaczonym dla jej handlowych partnerów.


Zobacz również