Biznes chce mieć wszystko w jednej sieci

Dwie trzecie firm planuje przenieść swoje aplikacje do sieci konwergentnych w ciągu najbliższych pięciu lat; a nieco ponad połowa - 55% - już rozpoczęło wdrażanie stosownych projektów. Prezesi oczekują oszczędności, nie spodziewają się natomiast rewolucji w obrębie produktywności.

W sondażu przeprowadzonym przez Economist Inteligence Unit na zlecenie Nortela udział wzięło 103 prezesów i dyrektorów reprezentujących 17 różnych branż na całym świecie. EIU zapytał ich o plany firm względem sieci konwergentnych opartych na IP, które umożliwiają transfer głosowych, transferu danych, obrazu i aplikacji. Sondaż dodatkowo dowodzi, że aplikacje VoIP stanowić będą większość inwestycji w ciągu najbliższych trzech lat, a najważniejszym ich powodem są oszczędności. Większość respondentów ma ponadto nadzieję, że sieci konwergentne pozwolą na szersze wykorzystanie aplikacji takich jak wideokonferencje czy wirtualne przestrzenie robocze.

Co ciekawe, tylko 13% prezesów wierzy, że sieci IP przyniosą firmom wyraźną poprawę produktywności w średnim horyzoncie czasowym. Część dyrektorów zwraca także uwagę na kwestię niebezpieczeństwa zawierzenia jednej sieci, mniej ankietowanych natomiast obawia się o jakość głosu przekazywanego po sieci IP.