Biznes chętniej ujawnia swoje dobre strony

Rośnie odsetek największych firm świata, które publikują osobne raporty na temat korporacyjnej odpowiedzialności prowadzonego przez siebie biznesu. Wyraźnie poprawiła się kompleksowość tych sprawozdań: dotyczą już nie tylko kwestii środowiska naturalnego, ale także społecznych i gospodarczych, dając tym samym świadectwo o tym, na ile zrównoważoną działalność prowadzi spółka.

Sondaż przeprowadzony przez KPMG International dowodzi, że 52% pierwszych 250 firm listy Fortune 500 (Global 250, G250) publikuje raporty CSR (corporate social responsibility - społecznej odpowiedzialności biznesu). Badanie objęło także po 100 największych firm z 16 krajów na świecie - tutaj odsetek firm publikujących osobne sprawozdania CSR sięga 33%. (Wyniki sondażu z komentarzem opublikowano pod adresem http://www.kpmg.com/news/index.asp?cid=1040 ).

W porównaniu z sytuacją sprzed 3 lat odsetek firm publikujących raporty CSR, w gronie G250 wzrósł o 7 punktów procentowych, wśród pozostałych - o 10 punktów procentowych. Trzy czwarte badanych firm, które opublikowały raport CSR twierdzi, że główną przesłanką dla ujawnienia i upowszechnienia wiadomości o swojej roli w społecznościach w których działają są względy biznesowe, pragmatyczne (wzrost wartości dla udziałowców, wzrost wartości rynkowej); połowa dodaje, że decydują względy etyczne.

Autorzy sondażu podkreślają wyraźną zmianę w jakości raportowania. Sprawozdania dotyczą już nie tylko kwestii ekologii, ale i wpływu na otoczenie społeczne i ekonomiczne. Dowiadujemy się więc z nich, na ile cały biznes firmy ma charakter zrównoważony. Takie kompletne sprawozdania ogłosiło 68% firm z G250 i 48% z grupy największych firm krajowych (dotyczy oczywiście firm, które w ogóle ogłosiły raporty CSR).

Przeprowadzany co trzy lata sondaż dowodzi ponadto, że raporty CSR opublikowało 86 firm świadczących usługi finansowe - trzy lata temu było ich tylko 40.

Występują wyraźne różnice w upowszechnieniu raportów CSR ze względu na kraj pochodzenia firm. Raporty CSR publikuje 80% przedsiębiorstw japońskich, 71% brytyjskich, ale już tylko 41% firm z Kanady i tylko co trzecia firma ze Stanów Zjednoczonych.


Zobacz również