Biznes kontra zmiany klimatyczne

Małe i średnie firmy brytyjskie zorientowały się już w okazji biznesowej jaką stwarza oferowanie towarów i usług pomagających w powstrzymaniu zmian klimatycznych - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut MORI.

Instytut przeprowadził wśród ponad 200 małych i średnich firm brytyjskich sondę dotyczącą ich oceny szans biznesowych związanych z produktami i usługami pomagającymi zredukować emisję gazów cieplarnianych.

Zdecydowana większość menedżerów i szefów w MSP uważa, że ten nowy rynek stanowi dużą szansę dla całej brytyjskiej gospodarki. 90% jest przekonana, że na produktach i usługach tego typu zarabiać. Jeszcze więcej, bo 95% oczekuje, że popyt na nie wzrośnie w najbliższej dekadzie.

Przedstawiciele co piątej firmy postrzegają produkty i usługi pomagające powstrzymać zmiany klimatyczne jako szansę także dla ich własnej firmy, jednak 69% wyznaje przy tym skromnie, że niewiele albo zgoła nic nie wie o zmianach klimatycznych i o tym, jak wpłyną na ich własny biznes.

18% menedżerów z małych i średnich firm planuje wprowadzić produkty lub usługi, które pomogłyby w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w ciągu 5 lat. Trzy czwarte z tych, którzy nie planują tego zrobić, tłumaczy, że ten obszar działalności nie jest istotny dla ich firmy.


Zobacz również