"Biznes to Rozmowy" czyli I Kongres Netii

Jak praktycznie wykorzystać nowe technologie w biznesie? Na to pytanie usiłowali odpowiedzieć uczestnicy Kongresu Netii. Gościem specjalnym był Steve Wozniak, współzałożyciel Apple Computer.


Organizatorzy Kongresu, który odbył się w czwartek w Warszawie zaplanowali dwa rodzaje spotkań. Pierwsze to 20 krótkich, półgodzinnych sesji, w trakcie których nacisk położono na przedstawienie praktycznych aspektów prezentowanych nowych technologii. Uzupełniały je dwie debaty poświęcone komunikowaniu się - "Komunikacja w epoce cyfrowych gadżetów" oraz "Technologia dzisiaj a komunikacja przyszłości".

Nowe technologie a praktyka

Przez blisko godzinę Steve Wozniak opowiadał o swoich doświadczeniach z komputerami, internetem i nowymi technologiami.

Przez blisko godzinę Steve Wozniak opowiadał o swoich doświadczeniach z komputerami, internetem i nowymi technologiami.

Nowoczesną komunikację i technologie można różnie rozpatrywać. Motywem przewodnim spotkania była strona praktyczna: możliwość wykorzystania nowinek technologicznych w usprawnianiu pracy firmy. Poruszana tematyka, w której wyeksponowano korzyści dla firm, przyciągnęła więcej uczestników niż pierwotnie zakładał organizator konferencji (liczono na obecność około 800 osób, głównie klientów Netii).

W trakcie sesji starano się pokazać skalę i obecność technologii w życiu codziennym, jak też rozwiązania, które są lub mogą się okazać szczególnie przydatne z punktu widzenia komunikowania się w firmie. Nie pominięto różnych zagrożeń, nieodłącznie towarzyszących nowym technologiom. Starano się też odpowiedzieć na pytanie, jak umiejętnie dokonywać dobrych wyborów wśród nowości i jak uniknąć technologicznej porażki w firmie.

Pokuszono się także o przedstawienie szerszego spojrzenia na technologię i innowacje. Wykład, w którym omówiono związki między innowacjami i trendami konsumenckimi w kontekście komunikacji miał udzielić odpowiedzi na pytanie o rolę trendów konsumenckich w tworzeniu innowacji. Hiperkomunikacja, związana ze stosowaniem takich atrybutów rewolucji technologicznej, jak komputer czy Internet, z którą mamy obecnie do czynienia, była tematem kolejnej sesji. W jej trakcie podjęto próbę przedstawienia mechanizmów wzajemnego oddziaływania na siebie techniki i społeczeństwa, których konsekwencją jest zmiana sposobu komunikacji.

Wśród rozwiązań, które omawiano w trakcie Kongresu, znalazły się zakładające pakietową realizację usług telekomunikacyjnych sieci następnej generacji - Next Generation Networking (NGN), zdobywające coraz większą popularność zjawisko przetwarzania w chmurze czy wykorzystania w praktyce social i business networking. Nie zabrakło tematyki związanej z cyberprzestępczością, wpływu Internetu na kondycję przemysłu fonograficznego czy bankowości elektronicznej.

Niestety, ze względu na to, że sesje zaplanowano w blokach, użytkownicy mogli wziąć udział co najwyżej w czterech z nich.

Do czego Wozniak używa Seagway’a?

Kongres cieszył się dużym zainteresowaniem.

Kongres cieszył się dużym zainteresowaniem.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się blisko godzinne spotkanie ze Stevem Wozniakiem, które prowadził Roman Młodkowski. Dotyczyło ono różnych aspektów technologii, komunikacji i roli jaką spełniają komputery we współczesnym świecie. Wozniaka, komputerowego guru, który już kilkadziesiąt lat zawodowo obserwuje to, co dzieje się na rynku komputerów, próbowano sprowokować do odpowiedzi o jego wizję roli technologii w obecnym życiu i w przyszłości. Wozniak opowiadał o swoich obserwacjach zmian, jakie wymusiły nowego technologie, w tym Internet, co uwidacznia się zwłaszcza w sposobach kontaktu z informacją u młodego pokolenia, od dzieciństwa korzystającego z komputerów i Internetu.

Prowadzącym udało się namówić gościa specjalnego na wspomnienia. Obszernie opowiadał o czasach, gdy jako młody inżynier zajęty był tworzeniem startupu, znanego później jak Apple Computer.

Steve Wozniak podkreślił znaczenie przystosowania technologii do możliwości i potrzeb zwykłego użytkownika. Jego zdaniem najlepszymi testerami zastosowania nowych koncepcji są seniorzy i dzieci.

Nowe technologie zmieniły też sposób w jaki uprawia sport. Okazało się, że lubi grać w polo na Segway’u.

Relacje z Kongresu mają się pojawić na jego stronie "Biznes to rozmowy". W ciągu kilku dni w serwisie mają się też pojawić zapisy debat, które odbyły się w trakcie Kongresu.