Biznes w niekorzystnym otoczeniu

Większość przedsiębiorców z Business Center Club negatywnie ocenia warunki prowadzenia firm w Polsce.

Instytut Lobbingu przeprowadził w listopadzie i grudniu 2002 r. wśród członków Business Center Club ankietę z pytaniem o ocenę otoczenia biznesu.

Przedsiębiorcy dokonując oceny wzięli pod uwagę czynniki takie jak: regulacje prawne (prawo podatkowe, system bankowy, prawo pracy, kodeks spółek handlowych, kodeks celny itd.); praktyczne traktowanie przez instytucje państwowe przedsiębiorców (sprawność obsługi przedsiębiorcy przez urzędy różnego typu, nastawienie urzędników w stosunku do interesantów reprezentujących biznes, ułatwienia lub utrudnienia w procedurach kontrolnych). Ankietowani wyrażali swoją opinię podając dwucyfrowy Wskaźnik Oceny Otoczenia Biznesu (WOBB), który był wypadkową ocen poszczególnych wymienionych zagadnień.

W sondażu wzięło udział 283 przedsiębiorców. 65% spośród nich oceniło otoczenie biznesu jako umiarkowanie niekorzystne, 17% jako umiarkowanie korzystne, a 18% jako wysoce niekorzystne. W porównaniu z edycją badania z początku 2002 roku, wzrósł odsetek przedsiębiorców, którzy oceniają otoczenie biznesu jako umiarkowanie niekorzystne.

Przedsiębiorcy podkreślali brak postępu w odbiurokratyzowaniu systemu podatkowego i zagrożenia związane z planowanym rozszerzeniem uprawnień kontrolnych aparatu skarbowego. Pojawiły się także negatywne oceny dotyczące sprawności sądownictwa.