Biznes w połowie indeksu

Indeks biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych wzrósł w sierpniu do najwyższego poziomu od marca br.

Jak podała Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, w sierpniu opracowywany przez nią indeks biznesu wzrósł o 3 punkty wobec lipca, do 47 pkt. Indeks rośnie z kwartału na kwartał, ale wciąż nie przekracza granicy 50 punktów, co zdaniem przedstawicieli PKPP oznacza, iż gospodarka polska znajduje się we wstępnej fazie wychodzenia ze stagnacji. Głównym czynnikiem stwarzającym popyt jest utrzymujący się na stabilnym poziomie eksport.

Indeks liczony jest w skali 100-punktowej. Mniej niż 25 punktów oznacza recesję, 75 punktów boom gospodarczy, a 50 punktów - 3-proc. wzrost gospodarczy. Taki właśnie wzrost przewiduje PKPP na rok bieżący.