BlackBerry ma ochotę na polski rynek

Edukowanie rynku

Według danych z grudnia przekazanych przez Polkomtel, operator sprzedał kilkaset sztuk terminali z usługą w wersji korporacyjnej (iPlus office BB) i około 100 w wersji indywidualnej (iPlus email BB). Szczegółowych danych nie ujawnia Polska Telefonia Cyfrowa, która oferuje usługę najdłużej, ale według nieoficjalnych informacji ma największą liczbę klientów spośród całej trójki operatorów.

BlackBerry ma ochotę na polski rynek

Terminal 8100 - 'Pearl"

"Nie podajemy danych na temat liczby klientów. To bardzo specyficzny produkt i jesteśmy dopiero na etapie edukowania polskiego klienta na temat korzyści korzystania z tego typu rozwiązań" - mówi Marcin Gruszka, z biura prasowego Orange. "Walczymy obecnie skutecznie ze stereotypem wysokiej ceny i niechęci działów IT na wdrażanie tej technologii. Coraz więcej klientów jest zainteresowanych BB i bardzo pozytywnie rokuje to na przyszłość" - podkreśla.

Przedstawiciele Research in Motion są optymistyczni. Twierdzą, że popularyzacja usługi to kwestia czasu. "Informacje o jej zaletach ludzie przekazują sobie z ust do ust" - mówi Ulf Baltin. "Dlatego nigdy nie prowadziliśmy specjalnie kosztownych kampanii reklamujących nasz produkt - terminal i usługę" - mówi Ulf Baltin.

W podobny sposób o istnieniu BlackBerry dowiedział się Roman Przybył prezes spółki Elektromontaż Poznań. "Podczas jednego z zagranicznych spotkań wszyscy uczestnicy korzystali z tego urządzenia oprócz mnie..." - mówi Przybył. Elektromontaż z Poznania jest jednym z pierwszych referencyjnych klientów, którego RIM we współpracy z operatorem sieci Era zdecydował się ujawnić oficjalnie. Spółka zajmująca się usługami elektroinstalacyjnymi produkuje także urządzenia elektroenergetyczne. Prowadzi projekty na terenie całej Polski i zagranicą. "Podpisaliśmy umowę na 210 sztuk terminali. W ten sposób pracownicy szczebla kierowniczego będą mieli prosty dostęp do poczty elektronicznej" - tłumaczy Roman Przybył. Obecnie z usługi korzysta 189 użytkowników. Poznański Elektromontaż to jednak nie największy klient stosujący BlackBerry. Więcej terminali kupują przede wszystkim banki, w szczególności zagraniczne.