Błąd 404 - skąd się wziął?

Z pewnością każdy internauta choć raz w życiu spotkał się z sytuacją, gdy chciał wejść na witrynę w sieci, a zamiast tego zobaczył napis "404 Error" lub "Nie znaleziono strony". Dlaczego jednak 404?

Zanim strona zostanie wyświetlona użytkownikowi, jego komputer żąda danych od serwera. Ten w odpowiedzi przesyła mu nagłówek HTTP, który zawiera status - dla normalnej strony ma on kod "200", czyli "w porządku". Jeśli natomiast jest jakiś błąd, pokazuje się słynne "404 Not Found". Pierwsza czwórka oznacza błąd ze strony użytkownika - jak np. źle wpisany adres lub próba wejścia na stronę, której już nie ma (tu warto dodać, że jeżeli błąd jest na serwerze, pokazują się "pięćsetki", czyli cyfry 5xx). Dwie pozostałe cyfry oznaczają konkretne problemy - "0" to błąd składnikowy, a "4" - brak żądanego celu.

404 - porzucone i samotne w kosmosie (foto: agens.no)

404 - porzucone i samotne w kosmosie (foto: agens.no)

Dlaczego akurat 404? W 1992 roku World Wide Web Consortium ustanowiło listę kodów dla HTTP. Przygotował ją Tim Berners-Lee - to dzięki niemu pojawiła się pierwsza na świecie przeglądarka internetowa (nazwana po prostu „WorldWideWeb”, 1990). Podzielone są na pięć sekcji - każda to inna setka. W pierwszej znajdują się kody informacyjne, w drugiej - pozytywne, w trzeciej - przekierowania, czwartej - błędy aplikacji klienta, w ostatniej - błędy serwera.

Wyjaśnienia braku strony przez przedstawicieli różnych religii (foto:LarkNews.com)

Wyjaśnienia braku strony przez przedstawicieli różnych religii (foto:LarkNews.com)

Kod 404 doczekał się pewnej legendy. Na początku lat 90-tych XX wieku w siedzibie CERN istniała wewnętrzna sieć komputerowa, z której mogli czerpać dane i informacje pracownicy rozsiani po pomieszczeniach kompleksu. Centralna baza danych mieściła się na czwartym piętrze, w pokoju 404. Każde żądanie danych trafiało właśnie do tej bazy, która była ręcznie obsługiwana przez dwóch-trzech pracowników. W miarę rozrastania się bazy trafiały tam zapytania, na które odpowiedzi nie można było udzielić (brak danych), wówczas w odpowiedzi wychodziła informacja "Room 404: file not found". Kiedy proces był już zautomatyzowany i baza nie potrzebowała ludzi do obsługi, zapytania tego typu kończyły się automatyczną odpowiedzią: "404: file not found".

Nawet Mario trafi czasem na stronę 404...

Nawet Mario trafi czasem na stronę 404...

Błąd 404 w czasach rozwiniętego internetu stał się niespodziewanie polem do popisu dla kreatywności i humoru zarówno programistów, jak i zwykłych internautów. Powstały setki memów i obrazków, ilustrujących ten błąd, a w sieci można znaleźć mnóstwo stron grupujących najlepsze. Nie zmienia to jednak faktu, że dostać w odpowiedzi 404 to żadna przyjemność.