Blender - sztuka 3D dla mas

Tworzenie zaawansowanych animacji komputerowych wciąż jest domeną drogich, wyspecjalizowanych programów, trudnych w obsłudze i użytkowaniu. Blender otwiera ten świat dla zwykłych użytkowników komputerów.

Tworzenie zaawansowanych animacji komputerowych wciąż jest domeną drogich, wyspecjalizowanych programów, trudnych w obsłudze i użytkowaniu. Blender otwiera ten świat dla zwykłych użytkowników komputerów.

Blender to w pełni funkcjonalny bezpłatny program do modelowania, renderingu i tworzenia animacji 3D. Napisano go z myślą o systemach uniksowych, ale obecnie dostępna jest również wersja do MS Windows (wersje do Windows i Linuksa znajdziesz na naszym CD-ROM-ie) i BeOS. Blender może być traktowany jako uzupełnienie programu Moonlight Creator (patrz opis w 4/2000 PCWK), rozszerzające jego możliwości o tworzenie animacji wysokiej jakości.

Został opracowany przez holenderską firmę Not a Number B.V. (NaN). Program jest dostępny i może być używany nieodpłatnie. Od wersji 1.6 program ma również kilka funkcji (na przykład eksport do formatu AutoCAD DFX czy VRML), które uaktywnią się po zakupie klucza programowego C-key, kosztującego 100 dolarów.

Blender składa się z dwóch części funkcjonalnych - modelarza obiektów 3D oraz wbudowanego renderera generującego obrazy statyczne i poszczególne klatki animacji. Blender ma wbudowaną bibliotekę obiektów podsta- wowych, takich jak kula, sześcian, stożek oraz funkcje wspomagające tworzenie bardziej skomplikowanych modeli - krzywych Beziera, obiektów NURBS i przeprowadzania operacji logicznych na bryłach. Blender pozwala nakładać dowolne tekstury z zewnętrznych plików graficznych i urozmaicać sceny efektami fotorealistycznymi, takimi jak zamglenie czy efekt halo. Obsługa animacji opiera się na systemie klatek wiodących (wystarczy więc zdefiniować klatkę początkową i końcową - wszystkie pośrednie mogą być utworzone automatycznie na podstawie zdefiniowanych punktów kluczowych). Swobodne operowanie kamerą, światłem, kolorem i efektem przezroczystości uzupełnia możliwości two- rzenia najbardziej nawet skomplikowanych animacji.

Po uruchomieniu programu zostanie otwarte jedno okno, w którym znajdziesz wszystkie funkcje do sterowania programem. Interfejs użytkownika nie jest zbyt przejrzysty dla początkującego, ponieważ program można przełączać w kilka trybów, które zmieniają układ przycisków i funkcji na ekranie. Trzeba zatem sięgnąć do dokumentacji - na CD-ROM-ie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, samouczek, przykład rozbudowanej sceny 3D oraz pierwszy rozdział drukowanego podręcznika Blendera (w postaci spakowanych plików HTML), zawierający informacje o podstawach pracy z programem.

Informacje:

www.blender.nl

www.blender.art.pl

www.blendermania.com

Podstawową zaletą Blendera - oprócz dostępności - są małe wymagania sprzętowe: zazwyczaj wystarczą 32 MB RAM i karta wideo pracująca w trybie High Color (16 bitów/piksel), sam program zajmuje po instalacji około 3 MB miejsca na dysku. Ponadto działa zaskakująco szybko jak na aplikację o tak dużych możliwościach. Jest to więc wręcz wymarzone narzędzie dla domowych grafików (i nie tylko).

Wadą programu jest słaba obsługa sprzętowej akceleracji kart 3D - w Windows obsługiwane są jedynie karty: Intergraph, 3DFX/Voodoo, Riva TNT i Permedia; w Linuksie: Riva TNT i 3Dfx/ Voodoo (tylko w trybie framebuffer). Mniej uciążliwy jest brak możliwości tworzenia plików animacji w formacie MPEG; trzeba w tym celu instalować dodatkowe narzędzia (bezpłatne kompresory MPGEG są łatwo osiągalne).

Instalacja Blendera

Windows

Instalacja Blendera w Windows polega na rozpakowaniu pliku.zip i uruchomieniu pliku blender.exe w powstałym katalogu. Jeśli po uruchomieniu tego pliku zobaczysz komunikat "cannot find glu32.dll" lub "cannot find opengl32.dll" w Windows 95, musisz zainstalować bibliotekę OpenGL (ftp://ftp.microsoft.com/softlib/mslfiles/opengl95.exe). Systemy Windows 98/NT i 2000 zawierają już tę bibliotekę w podstawowej dystrybucji.

Linux

Wersja Blendera znajdująca się na naszym CD-ROM-ie powinna działać we wszystkich współczesnych dystrybucjach Linuksa wprowadzonych na rynek w 1999 roku i później (np. Corel Linux na płycie dołączonej do numeru 2/2000 PCWK). Musisz, oczywiście, mieć poprawnie zainstalowane i skonfigurowane środowisko XFree86 (rozdzielczość: minimum 800x600). Skopiuj znajdujący się na CD-ROM-ie plik blender1.xx-linux-glibc2.1.2-i386-static.tar.gz do katalogu, w którym ma być zainstalowany program (np. /usr/local) i rozpakuj go poleceniem:

tar xzvf blender1.80-linux-glibc2.1.2-i386-static.tar.gz

Powstanie podkatalog blender, a w nim znajdziesz plik wykonywalny blender, który uruchomisz z xterminalu poleceniem

/usr/local/blender/blender

(możesz również utworzyć odpowiednią ikonę w KDE/GNOME).