Blinq - nowe podejście Microsoftu do ASP .NET 2.0?

Kolejne duże wydanie aplikacji Microsoft Visual Studio zostanie być może wyposażone w dodatkowe narzędzie do tworzenia dynamicznych stron internetowych w oparciu o technologię ASP .NET 2.0. Narzędzie o nazwie Blinq, które znajduje się nadal w fazie testów, ma usprawnić proces pozyskiwania przez aplikacje webowe danych z serwera SQL.

Blinq już od pewnego czasu jest dostępne do pobrania ze strony Microsoftu. Zapewnia automatyzację procesu generowania stron ASPX w oparciu o schemat bazy danych, - strony można następnie edytować (dodawać, aktualizować i usuwać rekordy bazy danych) bez konieczności pisania zapytań SQL. Narzędzie do poprawnego działania wymaga biblioteki LINQ. Microsoft jak na razie nie zdradza planów wspierania rozwoju Blinq, chociaż przedstawiciele koncernu liczą na otrzymanie opinii o tym narzędziu ze strony społeczności programistów, co może zaważyć na decyzji o umieszczeniu go w kolejnej edycji Visual Studio.

Warto wspomnieć również o aktualizacji, jakiej doczekał się pakiet Microsoft Teamprise Client Suite, który pozwala deweloperom pracującym w innych niż Visual Studio środowiskach programistycznych (np. Eclipse, Java) oraz w innych systemach operacyjnych (Mac OS X, UNIX) na korzystanie w nich z systemu zarządzania obiegiem pracy i dokumentów, właściwym dla VS. Teamprise 1.1 obsługuje m.in. drugą wersję protokołu kryptograficznego NTLM (Windows NT LAN Manager), może być również uruchamiany na komputerach Macintosh wyposażonych w procesory o architekturze x86.

Teamprise 2.0 ma zostać udostępniony w październiku br.

Więcej informacji: Microsoft Blinq