Blinq - nowe podejście Microsoftu do ASP .NET 2.0?

Kolejne duże wydanie aplikacji Microsoft Visual Studio zostanie być może wyposażone w dodatkowe narzędzie do tworzenia dynamicznych stron internetowych w oparciu o technologię ASP .NET 2.0. Narzędzie o nazwie Blinq, które znajduje się nadal w fazie testów, ma usprawnić proces pozyskiwania przez aplikacje webowe danych z serwera SQL.

Blinq już od pewnego czasu jest dostępne do pobrania ze strony Microsoftu. Zapewnia automatyzację procesu generowania stron ASPX w oparciu o schemat bazy danych, - strony można następnie edytować (dodawać, aktualizować i usuwać rekordy bazy danych) bez konieczności pisania zapytań . Narzędzie do poprawnego działania wymaga biblioteki LINQ. Microsoft jak na razie nie zdradza planów wspierania rozwoju Blinq, chociaż przedstawiciele koncernu liczą na otrzymanie opinii o tym narzędziu ze strony społeczności programistów, co może zaważyć na decyzji o umieszczeniu go w kolejnej edycji Visual Studio.

Warto wspomnieć również o aktualizacji, jakiej doczekał się pakiet Microsoft Teamprise Client Suite, który pozwala deweloperom pracującym w innych niż Visual Studio środowiskach programistycznych (np. Eclipse, Java) oraz w innych systemach operacyjnych (Mac OS X, UNIX) na korzystanie w nich z systemu zarządzania obiegiem pracy i dokumentów, właściwym dla VS. Teamprise 1.1 obsługuje m.in. drugą wersję protokołu kryptograficznego NTLM (Windows NT LAN Manager), może być również uruchamiany na komputerach Macintosh wyposażonych w procesory o architekturze x86.

Teamprise 2.0 ma zostać udostępniony w październiku br.

Więcej informacji: Microsoft Blinq