Bliżej do UE niż do USA

Większość Polaków uważa, że dla Polski ważniejsza jest obecnie Unia Europejska niż Stany Zjednoczone.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego w czerwcu br. przez TNS OBOP, 51% Polaków uważa, że dla żywotnych interesów naszego kraju ważniejsza jest UE, zaś 12%, że USA. Według co piątego ankietowanego Stary i Nowy Kontynent są dla nas jednakowo ważne, a 17% nie ma na ten temat zdania.

Według 64% dobre dla Polski jest, że po wojnie z Irakiem stała się europejskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Według 19% jest to niekorzystne, dla 6% nie ma znaczenia, a 11% respondentów nie ma zdania.

51% Polaków uważa, że korzystne dla Polski jest zarządzanie własną strefą w Iraku, 30% jest przeciwnego zdania, według 5% nie ma to znaczenia, a 14% nie jest w stanie wypowiedzieć się na ten temat. Zdaniem 64% respondentów, Polska powinna brać aktywny udział w sprawach ważnych dla świata, ale ponad jedna piąta jest przeciwnego zdania.

Wśród organizacji i państw zajmującymi się problemami świata największym zaufaniem Polacy darzą Sojusz Północnoatlantycki (52%), Unię Europejską (45%), ONZ (44%) i USA (42%).