Blue Ocean Strategy Challenge

Rozwiązaniem, za jakim postulują twórcy Blue Ocean Strategy - Chan Kim i Renée Mauborgne, jest zaniechanie walki z konkurentami i skupienie się na nowej, jeszcze nie odkrytej przestrzeni rynkowej. Nie istnieją idealne firmy, są natomiast strategiczne posunięcia biznesowe bliskie ideału, a Blue Ocean Strategy jest narzędziem do ich kreowania.

Warsztaty będą przeprowadzone przez przedstawicieli firmy Innovatika na oficjalnych narzędziach Blue Ocean Strategy Createware, które aktualnie wdrażane są w trzech firmach w USA (w jednej z nich wdrożenie przeprowadza Innovaitka, jej przedstawiciel - Tomasz Rudolf jest certyfikowanym konsultantem Blue Ocean).

Formuła warsztatów umożliwia wyjście z ram danej branży w zakresie kreowania nowego produktu, strategii, konsultacje w szerokim kręgu praktyków, konfrontację utrwalonego sposobu myślenia z innowacyjnymi pomysłami.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy raportują w firmie efekty szkolenia oraz otrzymują miesięczną licencję na oryginalne aplikacje Blue Ocean Strategy Createware.

Formuła warsztatów przewiduje, uczestnictwo firm z różnych branż (min. telekomunikacja, handel, bankowość, informatyka, media, budownictwo), po jednym zespole z każdej branży.

CEO Magazyn Top Menedżerów objął patronat medialny nad warsztatami, które odbędą się w dniach 23-24 października w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim

Więcej o programie warsztatów: http://www.abgcentrum.com.pl/szkolenia/BlueOcean.html


Zobacz również