Bogate kraje muszą zwiększyć pomoc

Jak wynika z raportu OECD, bogate kraje muszą zwiększyć pomoc dla krajów ubogich, jeśli chcą wypełnić swoje ustalenia.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) w swoim raporcie stwierdziła, że osiągnięcie przyjętego przez najbogatsze kraje celu wydania do 2010 roku 130 mld USD na pomoc jest zagrożone. Podobnie z planowanym podwojeniem wydatków na pomoc dla Afryki.

Najwięcej na pomoc wydają USA, zaś Norwegia i Szwecja dają najwięcej w stosunku do swojego dochodu narodowego (po 0,94%).

W 2005 roku 22 najbogatsze kraje wydały na pomoc i redukcję długów najbiedniejszych państw 106,8 mld USD. USA wydały 27,6 mld USD, Japonia 13,1 mld USD, Wielka Brytania - 10,8 mld USD, Francja - 10 mld USD, a Niemcy - 9,9 mld USD. Największym beneficjentem był Irak, otrzymał 12,9 mld USD, głównie w postaci redukcji zadłużenia.

Z danych OECD wynika, że wydatki na pomoc rosną w tempie 5% rocznie, jednak aby osiągnąć zakładany na 2010 rok cel, musiałyby od przyszłego roku zwiększać się o 11%.