Boom na leki

Wydatki na lekarstwa w krajach OECD wzrosły od 1998 roku średnio o 32%, sięgając w 2003 roku 450 mld USD. Jednak wydatki na lekarstwa rosły szybciej, niż wydatki na ochronę zdrowia ogółem, np. w USA i Australii - ponad dwukrotnie szybciej niż wydatki na zdrowie ogółem.

Wydatki na lekarstwa to część wzrostu wydatków na zdrowie w krajach OECD. Stanowiły średnio 18% wydatków na zdrowie w 2003 r. - najwięcej na Słowacji, w Korei i na Węgrzech (blisko 30%), a najmniej w Danii i Norwegii - ok. 10%. W 2003 roku najwięcej na leki w przeliczeniu na głowę wydali Amerykanie (ponad 700 USD), we Francji (600 USD), Kanadzie i we Włoszech (ok. 500 USD). Najmniej na leki wydawano w Meksyku i Turcji (nieco ponad 100 USD).

W krajach OECD około 60% wydatków na leki jest finansowanych z pieniędzy publicznych, a pozostała część ze środków prywatnych (ubezpieczeń prywatnych i pieniędzy własnych). Tymczasem w przypadku wszystkich wydatków na zdrowie, już trzy czwarte pochodzi ze środków publicznych. Udział publicznych wydatków na zdrowie w całej puli wzrósł w większości krajów, także np. w Stanach Zjednoczonych.

W przeliczeniu na mieszkańca najwięcej na zdrowie wydawano w 2003 roku w Stanach Zjednoczonych (5,6 tys. USD), ponad dwukrotnie więcej niż średnio w krajach OECD (2,3 tys. USD) i prawie 10 razy więcej niż w krajach gdzie na zdrowie wydaje się najmniej - Turcji czy Meksyku (450 i 580 USD). Polska także należy do krajów, gdzie najmniej wydaje się na zdrowie - średnio 677 USD. Tylko nieco więcej wydaje się na Słowacji (770 USD, zdecydowana większość ze środków prywatnych), na Węgrzech jest to już 1100 USD a w Czechach 1300 USD.

W krajach OECD na zdrowie wydaje się średnio 8,6% PKB. Najwięcej, 15% w Stanach Zjednoczonych, najmniej w Korei i na Słowacji, poniżej 6%. W Polsce wydatki na zdrowie to około 6% PKB.