Boom w telefonii komórkowej

Spadek cen usług w sieciach komórkowych spowodował gwałtowny wzrost wykorzystania komórek do prowadzenia rozmów i wysyłania SMS. W 2006 roku czas rozmów z telefonów komórkowych wzrósł o 64 proc. do ponad 25,7 mld minut - wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego.

Średni czas rozmów przypadających na jednego klienta sieci komórkowej wzrósł w 2006 roku o blisko 29 proc. do 700 minut. Polacy co raz chętniej wysyłają też SMS. W 2006 roku wysłali ich w sumie ponad 26,3 mld, a średnia liczba SMS na jednego klienta wzrosła o 48 proc. do 715 - czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak podaje dziennik, gwałtownemu wzrostowi czasu rozmów i liczby wysłanych SMS oraz liczby klientów (ilość kart SIM zwiększyła się o 26 proc. do 36 mln 757 tys. w końcu 2006 roku i do blisko 39,5 mln obecnie) towarzyszy stosunkowo powolny rozwój sieci. Choć ubiegły rok był pod tym względem zdecydowanie lepszy niż poprzedni. W 2006 roku przybyło w Polsce 2106 stacji nadawczo-odbiorczych.