Boris FX 7 - efektowna edycja

Dostępna jest już siódma wersja aplikacji do tworzenia efektów specjalnych oraz edycji wideo - Boris FX. Obecna edycja posiada już akcelerację sprzętową OpenGL, co znacznie zwiększa wydajność programu, ponad 20 nowych filtrów, wektorowe narzędzia do tworzenia masek oraz animowane gradienty.

Wśród nowych filtrów znalazły się między innymi: Light Zoom, Film Grain, Spiral Blur, Radial Blur oraz Z-Blur. Funkcja Instant Animation pozwala na tworzenie dość skomplikowanie wyglądających animacji i transformacji, wykorzystując do tego mechanizm kontroli kompozycji 3D, automatyczną kreację klatek oraz rozszerzoną bibliotekę dostępnych efektów. Dostępna jest baza blisko 500 predefiniowanych ustawień animacji dla filtrów oraz transformacji. W kwestii filtrów kolorów do dyspozycji użytkownika oddano 13 opcji, wliczając w to te najpopularniejsze: jasność, kontrast, nasycenie poszczególnych składowych, kolory gamma, filtry tonalne, kanały alpha. Nowe funkcje dotyczą również animacji tekstu (między innymi funkcja animacji tekstu po ścieżce).

Lista aplikacji, z którymi współpracuje Boris FX 7 jest również imponująca: Adobe Premiere, Apple Final Cut Pro, Canopus Rex/Raptor/Storm Edit, DPS Velocity, Fast studio.DV, IMC Incite, in-sync Speed Razor, Ulead Media Studio Pro, United Media Online Express, Avid Xpress, Avid Xpress DV, Avid Media Composer, Avid Symphony.

Boris FX 7 jest dostępny zarówno dla użytkowników systemów operacyjnych Windows 2000 oraz XP, jak i Mac OS X 10.2.6. Pełna wersja aplikacji w obydwu przypadkach kosztuje 595 USD.

Więcej informacji: http://www.borisfx.com