Borland CaliberRM

W ramach zestawu narzędzi do zarządzania cyklem życia aplikacji ALM (Aplication Lifecycle Management), firma Borland oferuje system CaliberRM do definiowania wymagań względem projektu i kompleksowego zarządzania aplikacjami.

Na wstępnym etapie budowy aplikacji, CaliberRM pozwala zgromadzić wymagania w centralnej ogólnodostępnej bazie danych, co ułatwia projektantom ich analizę, a programistom ułatwia tworzenie zespołów do realizacji konkretnych zadań. W trakcie dalszego rozwoju aplikacji, CaliberRM zapewnia sprawną komunikację tych zespołów, śledzenie zależności między wymaganiami oraz konsekwencji wynikających z ich zmiany.


Zobacz również