Borland Delphi 6.0

Pakiet Delphi 6.0, ukaże się na rynku już w czerwcu. Ma on umożliwić szybkie tworzenie aplikacji dla e-biznesu.

Firma Borland wprowadzi w przyszłym miesiącu na rynek pakiet Delphi 6. Nowa wersja popularnego środowiska programistycznego typu RAD (Rapid Application Development) dla platformy Windows dostępna będzie w trzech wersjach: Enterprise, Professional i Personal. Aplikacje RAD pozwalają między innymi na szybkie budowanie programów z gotowych modułów.

Jak podkrela producent, Delphi 6.0 jest pierwszym narzędziem RAD, które będzie wspierać główne standardy przemysłowe. Są wśrod nich: XML, SOAP, WSDL, i XSL. Dzięki temu będzie można tworzyć oprogramowanie umożliwiające firmom dzielenie i wymianę danych pomiędzy aplikacjami za pośrednictwem Internetu, przy jednoczesnym minimalnym obciążeniu zasobów ludzkich w firmie.

Nowy Delphi zawiera również obsługę technologii BizSnap, WebSnap i DataSnap, które według producenta mają pomóc developerom w tworzeniu aplikacji typu Web Services, zarówno po stronie serwera jak i klienta. BizSnap to platforma ułatwiająca integrację działań B2B poprzez tworzenie połączeń XML/SOAP z usługami WWW. WebSnap jest architekturą tworzenia aplikacji internetowych wykorzystującą najpopularniejsze oprogramowanie serwerowe: Apache, Netscape i Microsoft Internet Information Services (IIS). Z kolei DataSnap pozwala na połączenie z bazami danych m.in. Oracle, MS-SQL Server, Informix, IBM DB2, Sybase i InterBase, poprzez Web Services i XML, DCOM lub CORBA.

Delphi 6 współpracuje z różnymi platformami usług WWW, w tym Microsoft .Net i BizTalk oraz Sun Microsystems ONE. Dodatkowo, współpracując z Borland Kylix - pierwszym środowiskiem RAD dla Linuksa - użytkownicy Delphi mogą wykorzystać jeden kod źródłowy dla aplikacji dla systemów Windows i Linux.

Więcej informacji:

www.borland.com