Borland Janeva

Borland Janeva to nowe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które chcą wykorzystać możliwości platformy .NET, nie rezygnując z systemu informatycznego opartego na platformie J2EE.

Janeva pozwala aplikacjom klienckim oraz serwerom działającym na platformie .NET korzystać z usług oferowanych przez serwery platformy J2EE. Mimo że oczywistym rozwiązaniem problemu integracji obu tych platform są usługi sieciowe, to ze względu na ich niedojrzałość, do komunikacji wykorzystano protokół IIOP stosowany w technologii CORBA. Borland Janeva jest zintegrowana zarówno z Microsoft Visual Studio .NET, jak i Borland C#Builder.